Meld uw evenement tijdig aan

CASTRICUM – Organiseert u een evenement in 2018? Meld dit dan voor 23 oktober 2017 aan voor de regionale evenementenkalender. Als uw evenement voor 23 oktober bekend is bij de gemeente, kan op tijd beoordeeld worden of uw evenement kan doorgaan. Als meerdere evenementen binnen de regio Noord-Holland Noord op hetzelfde tijdstip plaatsvinden, kan dit ongewenst zijn.

Bij de grotere evenementen is medewerking nodig van de bekende hulpdiensten zoals politie, brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie. Bij de kleinere evenementen kan het ook nodig zijn dat deze hulpdiensten fysiek aanwezig zijn of standby staan.

Het samenstellen van een regionale evenementenkalender is een initiatief van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Alle gemeenten zijn daarbij aangesloten. Op de kalender staan alle evenementen in de regio. Zo hebben hulpdiensten al vroeg een overzicht van de evenementen in de regio en kan de schaarse capaciteit van de hulpdiensten zo adequaat mogelijk worden ingezet. De regionale evenementenkalender is voor u niet in te zien.

In januari 2018 wordt de regionale evenementenkalender vastgesteld. Als uw melding niet is goedgekeurd, krijgt u bericht. Als u in januari niks hoort, is uw melding goedgekeurd. U kunt dan minimaal 8 weken vóór de datum van het evenement uw vergunning aanvragen.

Wanneer u geen melding doet is het mogelijk dat uw evenement niet door kan gaan omdat er niet voldoende hulpdiensten beschikbaar zijn.

Meer informatie: team Algemene Plaatselijke Verordening telefoon 088 90 97 561 of mail apv@debuch.nl