Is uw sloot al schoon?

REGIO – Vanaf maandag 16 oktober controleren de schouwmeesters de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Dit is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen als het regent. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren.

Bent u eigenaar van een perceel gelegen aan een sloot, dan is de kans groot dat u hiervoor onderhoudsplichtig bent. Vul uw postcode in op de website www.hhnk.nl/leggerwateren om te zien of u onderhoudsplichtig bent.

Naast een goede aan- en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang. De natuur krijgt op plekken waar dat kan, meer ruimte. Deze plekken staan aangegeven op de website www.hhnk.nl/ruimtevoorgroei De najaarsschouw is elk jaar vanaf de 3de maandag in oktober.

Meer informatie vindt u op www.hhnk.nl/najaarsschouw. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 – 58 28 282.

foto: schouwmeesters