College zet in op duurzaamheid, dienstverlening en handhaving

CASTRICUM – Het College van Burgemeesters en Wethouders kan opnieuw een sluitende begroting aan de gemeenteraad aanbieden. Een waarin ze geen extra verhoging van de belasting vragen en waarin het een aantal breed gedragen wensen van de gemeenteraad verwezenlijkt.

“Het College is tevreden en trots een sluitende raming te presenteren zonder de belastingen daarvoor extra te verhogen. Nog belangrijker zijn de keuzes die gemaakt zijn, door onder andere te investeren in onderwijs, duurzaamheid, armoedebestrijding en speelruimten. En vanzelfsprekend moet ook de dienstverlening aan de inwoners op peil zijn”, aldus een contente wethouder Financiën Wim Swart.

Bij de behandeling van de kadernota in het voorjaar, heeft de gemeenteraad het College via moties een aantal opdrachten meegegeven. Deze zijn in de begroting uitgewerkt, door onder andere middelen beschikbaar te stellen voor zaken als handhaving, duurzaamheid, armoedebestrijding, openingstijden publiekszaken en speelruimten. Daarnaast zet het college in op een meerjarenraming om toekomstige investeringen in het onderwijs te kunnen garanderen.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 2 november over het voorstel van het College. Prinsjesdag is nog niet in de begroting verwerkt. Over de uitkomsten hiervan wordt de gemeenteraad apart geïnformeerd.