VVD Castricum bezorgd over opheffen buslijn 164

CASTRICUM – De VVD Castricum maakt zich ernstige zorgen over het voornemen om buslijn 164 tussen de Egmonden en Castricum NS op te heffen.

Deze buslijn is niet alleen een vitale verbinding voor Egmondse scholieren en werknemers die voor hun werk of studie in Castricum moeten zijn, maar vormt ook een recreatieve verbinding voor toeristen die op de Castricumse campings staan en een ‘dagje Egmond’ willen doen.

Het opheffen schaadt de Castricumse economie. Het fijnmazige busvervoer is een essentieel onderdeel van onze samenleving en speelt een belangrijke rol in de lokale transportbehoefte.

De VVD Castricum is van mening dat alternatieven waarbij een vaste en regelmatige verbinding vervangen wordt door vrijwilligers die belbussen bemannen geen geschikte oplossing is.

Wij zullen dan ook een motie waarbij partijen de wethouder verzoeken om alles in het werk te stellen om lijn 164 te behouden mede ondersteunen.

Foto: Lijndienst regeling.