Publieke bekostiging: samenwerken aan meerwaarde

CASTRICUM – Wethouder Kees Rood (VVD) gaat komende maand in gesprek met de raad over publieke bekostiging. Publieke bekostiging is geld en ondersteuning van de gemeente voor onderwijs, sport, welzijn, zorg, kunst en cultuur. De presentatie, die als basis dient voor de discussie, heet: samenwerken aan meerwaarde.

Over hoeveel geld gaat het? Het gaat om geld voor accommodatie en andere faciliteiten (totaal zo’n €3,5 miljoen) en subsidies (eenzelfde bedrag) voor maatschappelijke en sociale instellingen, totaal ongeveer 11% van de gemeentelijke lasten. Een groot deel daarvan gaat naar de bibliotheek en bijvoorbeeld Stichting Welzijn.

Er zijn in totaal 144 (!) subsidieontvangers, waarbij de subsidies uiteenlopen van iets meer dan €70 tot ruim meer dan 7 ton. Geld dat zuinig wordt uitgegeven, want de afgelopen jaren zijn subsidies aardig afgeknepen, door kortingen, verhoging van de huren en afzien van indexatie.

Rood vertelde ons dat die magere jaren voorbij zijn, want de beoogde bezuinigingen zijn gehaald. Aandacht nu voor meer samenhang en toekomstgerichtheid in het beleid. Dat is een bekende wens van de gemeenteraad, geuit in 2015.

De gemeente ging al op onderzoek uit en kwam met de subsidieontvangers in gesprek. Hierover werd in november 2016 en juni jl. gerapporteerd. De gemeente hoorde dat men “relatief tevreden [is] over het voorzieningenaanbod, accommodaties, tarieven en subsidies”.

En niet onverwacht, men had moeite met de bezuinigingen – sommige konden amper nog het hoofd boven water houden. Maar er was meer, zoals gemopper over het gemis aan duidelijkheid en transparantie. Tevens meldde de gemeente in haar rapportage (2017) dat er draagvlak is voor een herziening van de subsidieverdeling.

Kees Rood: “De maatschappij verandert. En ook Castricum verandert. Daarom blijft het voor de gemeente opletten of het geld goed terecht komt.” Is de verdeling van de steun nog wel van deze tijd? Steunen we wel de juiste voorzieningen en activiteiten? Worden de faciliteiten (gebouwen, sportvelden,…) wel optimaal gebruikt? Dat soort vragen horen bij die discussie.

Hoe gaan we in Castricum verder? Kees Rood gaat voor een nieuwe aanpak, gericht op maatschappelijke meerwaarde. In juni hoorden we al over vijf speerpunten: stimuleren van gezondheid, bestrijding van eenzaamheid, creëren en stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid, ontwikkelen van talent, bestrijden van overlast en bevorderen van sociale cohesie.

Kees Rood herhaalde deze speerpunten, die hij wil gebruiken als leidraad naar de toekomst, naar maatschappelijke meerwaarde. Bij die speerpunten worden specifieke, meetbare en criteria verwacht. Dat moet zorgen voor meer duidelijkheid en transparantie.

Mits de gemeenteraad het daarmee eens is, wordt op zijn vroegst in 2019 stapsgewijs overgegaan naar de nieuwe methode. Ondertussen is er al wel goed nieuws voor de subsidieontvangers: vanaf 1 januari 2018 worden subsidies weer geïndexeerd.

Tekst: Alex van der Leest