Onderhoud stedelijk water Castricum

CASTRICUM – In november besluit de gemeenteraad van Castricum of ze het onderhoud van het stedelijk water overdraagt aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na groen licht van de gemeenteraad kan de nieuwe taakverdeling ingaan vanaf 1 januari 2018.

Als de overdracht van onderhoud doorgaat, zorgt het HHNK voor het groot onderhoud van het water in het stedelijk gebied. Dit betekent het water baggeren en gemiddeld twee maal per jaar maaien, in juli en september. De gemeente blijft het dagelijks onderhoud doen, zoals het verwijderen van zwerfvuil en kadavers. Op deze manier is er een duidelijke taakverdeling die aansluit op het werk van de beide overheden.

Het hoogheemraadschap neemt het onderhoud alleen over in het water en niet op de oever. Ook het onderhoud van beschoeiing, steigers, bruggen en duikers blijft ongewijzigd. Het project vindt plaats in het stedelijk gebied van de gemeente Castricum en in de kernen Limmen, Akersloot, Bakkum.

De gemeenteraad van Castricum zal in november besluiten over de overname. Wilt u weten wat er bij u verandert of heeft u opmerkingen over het waterbeheer, dan bent u van harte welkom, op de inloopavond op maandag 2 oktober van 17.00 uur tot 19.30 uur in het gemeentehuis.

Meer informatie: www.hhnk.nl

foto: Sculpvaart