Lezing over “Van Tienhovenhoeve” in de Kern

CASTRICUM – Afgelopen zomer kon de tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Verleden’ van de jubilerende Werkgroep Oud-Castricum bekeken worden. Daarin was te zien dat Castricum geleidelijk veranderde van agrarisch dorp tot forensenplaats. Hoewel veel agrarische bedrijvigheid is verdwenen, speelt de agrarische sector nog steeds een belangrijke rol in het buitengebied.

Een van de bedrijven die nog steeds actief is, is de “Van Tienhovenhoeve” in Bakkum. De verhalengroep heeft op dinsdag 26 september Michiel Mooij uitgenodigd om in “De Kern” over deze boerderij te vertellen. Samen met zijn vrouw Jacqueline heeft hij een biologische melkveehouderij.
Naast melkkoeien hebben zij ook pensionpaarden en schapen. Tevens doen zij aan natuurbegrazing met Schotse Hooglanders, Exmoor pony’s en jongvee van de melkkoeien. Ook functioneert de boerderij twee dagen in de week als zorgboerderij. Tijdens de inleiding zal zowel de geschiedenis van de “Van Tienhovenhoeve” als de huidige bedrijfsvoering aan bod komen.

Plaats: Dorpshuis De Kern op de Overtoom 15 te Castricum, aanvang: 10 uur.
De bijdrage voor de onkosten ad € 2,50 – zonder consumptie – kan men bij aankomst voldoen.
Foto: Michiel Mooij voor boerderij “Van Tienhovehoeve”.