Jeugdparticipatie Provinciale Staten

REGIO – “We hebben echt invloed.” Dat beseften de scholieren van het Hageveld College en Stedelijk Gymnasium uit Haarlem zich tijdens de Statencommissie Economie, Energie en Bestuur afgelopen 11 september. Hier werd hun oplossing voor leegstaande kerken in Noord-Holland – Adopteer een kerk – besproken door de aanwezige Statenleden.

De leerlingen op de publieke tribune hadden eigenlijk niet meer verwacht dat Provinciale Staten iets met hun voorstel van vorig jaar zou doen. Maar niks bleek minder waar. De Statenleden waren allemaal vol lof over het plan van de leerlingen en Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur, stemde toe om het voorstel uit te voeren.

De leerlingen willen een verbinding leggen tussen het toenemend aantal leegstaande kerken en een eventuele vraag naar hergebruik van deze kerken door ondernemers. Om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen stellen zij voor om benefietavonden, veilingen en speeddates te organiseren. En aanvullend een website te ontwikkelen. Hun voorstellen worden uitgevoerd door de pas ingestelde Loods herbestemmingen die uitvoering geeft aan het project herbestemming monumenten Noord-Holland.

Sandra Doevendans, voorzitter van de werkgroep jeugdparticipatie en Statenlid voor de PvdA is heel tevreden: “Als Provinciale Staten vinden we burgerparticipatie – en met name participatie van jongeren – heel belangrijk. Daarom hebben we samen met de Nationale Jeugdraad een jongerenprogramma voor Noord-Holland ontwikkeld. Vorig jaar hebben 60 leerlingen hieraan meegedaan en oplossingen bedacht voor diverse provinciale problemen.”

Ook dit najaar biedt provinciale Staten samen met de Nationale Jeugdraad nieuwe scholen de mogelijkheid om mee te denken met provinciaal beleid. Wie meer informatie wil, kan een e-mail sturen naar de Nationale Jeugdraad, via estherpeeters@njr.nl.

foto: Nationale Jeugdraad tijdens gastlessen EU-Voorzitterschap (www.flickr.com)