Binnekort greppelschouw door Hoogheemraadschap

CASTRICUM – Wees zuinig op greppels in de tuin. Wie een greppel in de tuin heeft, kan die niet zomaar dichtgooien. Greppels zijn belangrijk voor de waterafvoer. Gemeente en hoogheemraadschap willen ze niet kwijt en wijzen daarbij ook op de onderhoudsplicht.

De gemeente Castricum wil dat regen- en grondwater in het bebouwd gebied zo goed mogelijk wegkomt. Dat voorkomt problemen bij veel regenval. Decennia geleden zorgden greppels in voor- of achtertuinen vaak voor de waterafvoer. Helaas zijn ze steeds meer verdwenen. Bewoners gooiden ze dicht, vaak uit onwetendheid.

Daar waar greppels verdwenen, ontstonden vaak grondwaterproblemen. De gemeente was op meerdere locaties gedwongen drainage aan te leggen. Maar in veel tuinen liggen nog greppels. Zij voeren de overvloedige regenval af en houden het grondwaterpeil in tuin en omgeving op peil. Zij vervullen hiermee een belangrijke functie.

De gemeente en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen de greppels die er nog zijn, in elk geval behouden. Daarom houden ze binnenkort een schouw. Eigenaren van tuinen met een greppel krijgen een brief van de gemeente. Deze attendeert hen op het belang van hun greppel en herinnert hen aan hun onderhoudsplicht. Het hoogheemraadschap voert jaarlijks een schouw uit.

foto: dijkschouw HHNK