Castricum opent Taalhuis voor laaggeletterden

CASTRICUM – Wethouder Kees Rood opent op donderdag 7 september het Taalhuis in de bibliotheek van Castricum aan de Geesterduinweg 1. Het is de plek voor mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen of slecht uit de voeten kunnen met een computer. Zij hebben daardoor nogal eens problemen om zich goed te redden in de maatschappij.

Het Taalhuis is laagdrempelig. De medewerkers helpen ze met informatie over trainingen en cursussen en geven tips over wat het beste bij hen past. Ze helpen ook als er concrete vragen zijn voor hulp bij lezen, invullen van formulieren, of begrijpen van webteksten.

Aanvullend hierop gaat de gemeente binnenkort het Taalakkoord ondertekenen. Daarin verklaren overheden, maatschappelijke organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en het bedrijfsleven om samen laaggeletterdheid in de maatschappij tegen te gaan.

In de praktijk betekent het dat de gemeente haar maatschappelijke partners zoals baliemedewerkers, leden van wijkteams, schuldhulpverleningsinstanties, welzijnswerkers, sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners, jobcoaches en bestuurders, bewust te maken van signalen van laaggeletterdheid.

Het Taalhuis is vanaf 7 september open op elke vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur. Daaraan voorafgaand, van 9.30 tot 11.00 uur, wordt er de activiteit Samenspraak georganiseerd voor iedereen die wil oefenen in de Nederlandse taal. Op de dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen inwoners in het Open Leercentrum er terecht met vragen gericht op taal, rekenen en computervaardigheden.

foto: taalondersteuning