Verbetering Noord-Hollandse wegen en bruggen

REGIO – De provincie Noord-Holland investeert in 2018 € 297 miljoen in wegen en vaarwegen. Met dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden, verbeterd of uitgebreid. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de investeringen voor aan Provinciale Staten, die hier in november over beslissen.

De provincie Noord-Holland heeft 613 km wegen, 246 km vaarwegen en 49 km vrij liggende openbaar vervoerbanen in eigendom. Langs een groot deel van de Noord-Hollandse wegen liggen ook fietspaden met een totale lengte van 383 km die eigendom zijn van de provincie. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en zo nodig verbeterd of uitgebreid.

De provincie wil € 170 miljoen investeren in het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur en wil het komende jaar € 127 miljoen uitgegeven aan het onderhoud aan wegen en vaarwegen.

Meer informatie: www.noord-holland.nl

foto: plan verbinding A8-A9