Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

CASTRICUM – Binnenkort ontvangen inwoners per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt.

In Castricum zijn bijna 700 willekeurig gekozen inwoners voor dit anonieme  onderzoek geselecteerd. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek voor het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het onderzoek.

Het onderzoek wordt al een aantal jaren achter elkaar gehouden in meer dan 300 Nederlandse gemeenten. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd.

Het gemeentelijk onderzoek begint rond 24 augustus. U kunt digitaal via internet deelnemen aan het onderzoek of schriftelijk. De resultaten worden in maart 2018 verwacht.

foto: Witte voetjes actie 2016 van politie Castricum