VVD Castricum op de jaarmarkt in Akersloot!

AKERSLOOT – Politiek bedrijven is volgens de VVD Castricum meer dan alleen maar lokaal de grootste partij zijn. Het betekent goed rekening houden met de wensen en verlangens van de inwoners en ondernemers uit alle kernen. Want dat is belangrijk! De praktijk leert dat onze inwoners veel meer belang hechten aan hun eigen dorp en woonomgeving dan aan regionale of zelfs provinciale en vaak grensoverschrijdende projecten.

Tijdens de al meer dan een jaar durende inloopbijeenkomsten met inwoners kwam dat vele malen duidelijk naar voren. Inwoners en ondernemers die niet alleen met problemen of zorgen kwamen maar daar zelf ook veel en vaak onverwacht goede oplossingen voor hadden bedacht.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat niet alleen steeds meer inwoners en ondernemers de weg naar deze bijeenkomsten weten te vinden, maar dat uit deze bezoekers ook een gestage ledenaanwas en zelfs de intentie om mee te doen op de kieslijst van de VVD naar voren komt.

Tijdens de komende bijeenkomst vraagt de VVD om aanvullende hulp bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma. Want, zo vindt de VVD, daar horen lokale zorgen net zo’n grote rol in te spelen als grote en voor veel bewoners en ondernemers ‘ver van mijn bed’ projecten.

En die bijeenkomst is dan niet in Castricum maar op de gezellige jaarmarkt in Akersloot waar a.s. vrijdag 25 augustus vanaf 16.00 uur een forse VVD delegatie een kraampje zal bemannen en u graag te woord staat.

Bewoners en ondernemers worden uitdrukkelijk verzocht om langs te komen wanneer ze van mening zijn dat de problemen in hun dorp, buurt of straat een plaats verdienen in het verkiezingsprogramma van de VVD.

Foto: Jaarmarkt