Randstad Europese top regio

REGIO – Investeringen in onderzoek, onderwijs én het benutten van voordelen die bedrijven uit elkaars nabijheid halen zijn cruciaal voor de toekomstige groei van de Randstad. Dat blijkt uit de tiende editie van de Randstad Monitor 2016, die 20 grootstedelijke Europese regio’s met elkaar vergelijkt.

De Randstad is op dit moment met een bruto regionaal product van 367 miljard euro de vierde grootstedelijke regio in Europa, na Londen, Parijs en het Ruhrgebied. Met een gemiddelde groei van 2,5 procent, tegen 2,1 % voor Nederland als geheel, heeft de regio zich economisch sterk hersteld.

De werkgelegenheid in de Randstad groeit weer, na een periode van stagnatie. Op het gebied van opleidingen en onderzoek is een positieve trend te zien, maar is nog werk aan de winkel. Zo stijgt het aantal universitair opgeleiden in de Randstedelijke beroepsbevolking tot 39 procent.

Het is een belangrijke vestigingsplaats voor multinationals, en op het gebied van toerisme heeft de Randstad een stevige positie, met een bovengemiddelde groei van het aantal hotelovernachtingen in recente jaren.

foto: Noordzee kanaal