Ontbijtsessies met ondernemers

REGIO – De gemeente Bergen, Heiloo en Castricum hebben op 12, 17 en 19 juli jl. de ondernemers uitgenodigd voor een ontbijtsessie in de gemeentehuizen. Tijdens het ontbijt gaf Retail Management Center uitleg over de loopstromen van de winkelgebieden in de desbetreffende gemeenten.

De loopstromen werden gemonitord door digitale telpunten, die in de winkelgebieden zijn opgehangen. De telpunten geven een goed beeld van bezoek van verschillende winkelgebieden en de uitwisseling met andere winkelgebieden in de gemeenten en in de regio.

Hoeveel passanten zijn er, waar komen ze vandaan en worden ze opnieuw in een ander winkelgebied aangetroffen? Wat doen evenementen in relatie tot bezoekers en wat is de meerwaarde van de zondag openstelling? Zijn vragen die belangrijk zijn en die steeds belangrijker worden. Er zijn natuurlijk ook opgaven. Zoals hoe houden ondernemers zelf het winkelgebied aantrekkelijk?

De gegeven toelichting gaf de ondernemers mogelijk waardevolle aanknopingspunten in de verdere versterking van de winkelgebieden. De gemeenten gaan verder in overleg met de ondernemers om te bepalen, op welke manier een vervolg kan worden gegeven aan de monitoring.