Provincie Noord-Holland kiest voor circulaire economie

REGIO – Samen met het bedrijfsleven en andere overheden start de provincie Noord-Holland verschillende projecten om Noord-Holland volledig circulair te maken in 2050. De provincie wil met de overstap naar een circulaire economie, Noord-Holland klaarstomen voor een duurzame toekomst en een gezond economisch- en leefklimaat creëren. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor de komende vier jaar, €1,6 miljoen beschikbaar.

Uit onderzoek blijkt dat veel grondstoffen die belangrijk zijn voor de economie steeds schaarser worden. Het is daarom belangrijk dat grondstoffen niet als afval verdwijnen maar als grondstof hergebruikt worden en zo economische waarde behouden. De provincie wil bedrijven stimuleren meer gebruik te maken van elkaars grondstoffen en afvalstoffen. Ook het gebruik van schone grondstoffen en biomassa, het intelligenter ontwikkelen van bedrijventerreinen en het aanpakken van regelgeving die circulaire economie dwars zit krijgt volop aandacht.

Er zijn al veel bedrijven actief op het pad van de circulaire economie, zowel multinationals als MKB-bedrijven. Vooral in de MKB-wereld zit veel innovatie en daarom heeft de provincie hiervoor het MKB-Innovatiefonds. Bedrijven die door de startfase heen moeten met een briljant circulair idee, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Gedeputeerde Jack van der Hoek: “Met dit plan maken we concrete stappen om van Noord-Holland een provincie te maken waar met innovaties en nieuwe technieken de economie niet alleen afvalloos wordt maar ook nieuwe kansen biedt voor het bedrijfsleven.”

Meer informatie: www.noord-holland.nl