Digitale neuzen in Westelijk Havengebied

REGIO – Geuroverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. Om meer inzicht te krijgen in geuroverlast zijn er in 2015 41 eNoses in het Westelijk Havengebied en langs het Noordzeekanaal geplaatst.

Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren. Het signaleert veranderingen in de luchtsamenstelling. Als er een te grote hoeveelheid van een bepaalde stof aanwezig is, dan signaleert ‘de neus’ dat. Het afgelopen jaar is gebruikt om ervaring op te doen met het netwerk en het gebruik ervan.

De 41 eNoses leveren veel nuttige informatie op. Uit de cijfers blijkt dat een verhoogde eNose-niveau (rood) in 2016 het meest is gesignaleerd. Oorzaken kunnen zowel schepen als bedrijven zijn.

De informatie uit de eNoses is geraadpleegd bij 84 geurklachten. De meeste klachten komen uit de gemeente Zaanstad door de nabijheid van het havengebied en heersende windrichting.

foto: Noordzee kanaal