Aanvraag vergoeding leerlingenvervoer in Castricum

CASTRICUM – De aanvraag voor vergoeding van leerlingenvervoer in Castricum kan nog tot 1 augustus.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die in aanmerking komen voor het speciale basisonderwijs of het speciale voortgezet onderwijs en niet zelf naar school kunnen, door bijvoorbeeld een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt voor deze groep scholieren het leerlingenvervoer. Als leerlingen voldoen aan de voorwaarden kunnen die hiervoor een vergoeding aanvragen.

Een vergoeding voor leerlingenvervoer voor schooljaar 2017-2018 kan aangevraagd worden voor 1 augustus. Van aanvragen die na 1 augustus worden gedaan, kan niet gegarandeerd worden dat deze vóór de start van het schooljaar rond is.

Als u uw kind zelfstandig wil (leren) reizen en hierbij geholpen wil worden, is het project ‘MEE Op weg’ iets voor u. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met MEE De Wering: e-mail: meeopweg@meenwh.nl; tel.: 088 00 75 000; of ga naar www.meenwh.nl/meeopweg

Aanvragen van een vergoeding kan via de website van de gemeente: www.castricum.nl en daar als zoekterm ‘Leerlingenvervoer, aanvragen of wijzigen’ in te vullen.

foto: connexion rolstoelbus