CKenG en Vrije Lijst dienen ‘motie van aanfluiting’ in

CASTRICUM – Oppositiepartijen CKenG, de Vrije Lijst en de Fractie Castricum dienen een ‘motie van aanfluiting’ in tegen wethouder Rob Schijf (GDB). De fracties zijn ontevreden met de werkwijze van Schijf.

Volgens hen zouden voorstellen van de wethouder vaak nog niet rijp zijn voor besluitvorming. Dat kost de raad, vinden zij, onnodig veel geld. Afgelopen donderdag zou hij de raad zelfs op het verkeerde been hebben gezet. 

Schijf beweerde dat de buurt massaal in actie gekomen was voor de kap van een aantal bomen, hetgeen achteraf niet het geval bleek te zijn. Ook zou hij de buurt hebben geadviseerd een kapvergunning aan te vragen, terwijl dat in strijd is met het bomenbeleidsplan.

CKenG: “Hoewel het onjuist informeren van de raad eigenlijk vraagt om een motie die verder strekt, is de huidige politieke situatie en de beperkte tijd die resteert in deze collegeperiode daar niet mee gediend”. De motie, waarin het college gevraagd wordt voorstellen van Schijf extra te toetsen, wordt behandeld op 20 juli. Rob Schijf onthield zich van commentaar.