Hoge bomen vangen veel nieuws

CASTRICUM/LIMMEN – De drie hoge essen op de Du Peyroulaan in Limmen zorgden donderdagavond voor een enerverend raadsdebat. Na klachten van omwonenden wilde het college ze laten kappen. Jeanine Cornel van GroenLinks benadrukte dat dit “een fout precedent schept” en dat het al-of-niet laten staan van een boom “niet moet verworden tot een kwestie van smaak”

We horen de laatste tijd veel bomen-nieuws. In Limmen kwam onheil over bomen door “een bomenhater” die bomen vergiftigde. Dat leidde tot weinig discussie, maar wel veel verontwaardiging. En in Castricum horen we veel discussie over hoge populieren; de reuzen laten staan, of vervangen door jonge nieuwe bomen? Zijn ze te oud, of kunnen ze nog jaren mee? Gaan we kappen, of snoeien?

Vlakbij de vergiftigde bomen staan de drie bediscussieerde essen. Ze zorgen voor  teveel  schaduw, teveel vallende bladeren en soms vallende takken. Dat vertelden omwonenden aan de raad.

Ze kregen veel begrip van het college. De wethouder benadrukte het  ‘onveiligheidsgevoel’ van omwonenden. Bovendien is wethouder Rob Schijf (GDB) ontevreden over de “onjuiste keuze van bomensoort in deze situatie, volgens achterhaalde inzichten van begin jaren ’70.”

De motie van GroenLinks, Vrije Lijst, PvdA, SP, CK&G én D66 draagt het college op om dit kapbesluit van kerngezonde bomen te herroepen.  De motie verwijst naar het Castricums “Bomenbeleidsplan” van 2015. Bovendien werd gememoreerd dat beleidsmedewerkers en experts tegen de kap hadden geadviseerd. Kortom, de indieners willen geen bomenbeheer volgens de waan van de dag.

Op de achtergrond speelt geld natuurlijk mee. Groenbeheer kost een smak geld.  In het financieel jaarverslag (13 juli jl. door de raad goedgekeurd) staat over groenbeheer keurig genoteerd: “De totale kosten voor het reguliere onderhoud waren € 464.835.” en “Het snoeiprogramma 2016 voor het inhalen van het onderhoud snoeien is uitgevoerd”. Voor die inhaalactie alleen al wordt volgens het “Bomenbeheersplan 2015” vijf jaar lang jaarlijks €47.000 besteed.

De wethouder gaf de discussie een vreemde draai door te vertellen dat hij zelf de klagende omwonenden had geadviseerd om de kap te vragen – snoeien, of onderhoud noemde hij niet als overweging. Ook vertelde hij raadsleden dat er een “lijst met handtekeningen was”, wat vervolgens niet bleek te kloppen. Bovendien kwam Wethouder Schijf met een die middag (13 juli) ontvangen brief van een andere omwonende, die pleit voor het behoud van de bomen. De wethouder zei dat hij mede daarom zijn besluit wil heroverwegen. Omgedraaid als een blad aan de boom?

Dit alles zorgde voor veel irritatie in de raad en leidde zelfs, op verzoek van Roel Beems (CKenG) tot een kwartiertje schorsing van de vergadering. Waarna droogjes werd aangekondigd, dat de motie 20 juli in stemming komt.