Enterij wordt gerenoveerd

LIMMEN – Limmen behoudt zijn sporthal. De raad gaat instemmen met het voorstel van wethouder Rob Schijf om de sporthal te renoveren. Er is grote eensgezindheid als het gaat om de urgentie.

Bovendien heeft het college er nu toch voor gezorgd dat de continuïteit van de exploitatie van de sporthal geregeld is. Vooral over dat laatste punt had de gemeenteraad eerder dit jaar zeer ontstemd gereageerd en had de wethouder op de vingers getikt. De ontevredenheid blijft, maar men gaat akkoord. Het dak van de sporthal lekt inmiddels.

De PvdA vroeg zich af of het om renovatie gaat, of om achterstallig onderhoud. En vroeg  om nadere precisering van de tegenwoordige ‘kwaliteitseisen en gebruikseisen’. En: hoe lang gaat deze renovatie mee? Maar dat leverde geen nieuwe inzichten op.

Verschillende partijen vroegen om extra aandacht voor duurzaamheid. GroenLinks kwam met een concrete suggestie voor zonnecollectoren op het dak (desnoods ten koste van de hoge bomen?).  De wethouder reageerde daar erg vriendelijk op, maar wilde nu geen tijd inruimen voor een onderzoek naar de mogelijkheden hiervan, want dat “zou een snelle start van de renovatie kunnen belemmeren.”

Omroep Castricum nam nog even poolshoogte en schoot een paar foto’s van de kreupele sporthal. Daar liep ook een Limmense ex-wethouder rond, Harry Snijder. Hij memoreerde dat het ooit de droom was de sporthal af te breken, plaats te laten maken voor woningbouw en elders een nieuwe sporthal te bouwen. “…maar Biesterbos verloor z’n interesse en toen bloedde het dood”.  Over de actuele situatie “omwonenden willen graag tijdig goed geïnformeerd worden over de renovatie. Wanneer komen die mannen in witte pakken? Het is gebonden asbest, maar als je gaat breken, is dat niet gezond en de woonhuizen staan er vlakbij.”  En over mogelijke zonnecollectoren was hij enigszins verheugd, omdat die hoge bomen dan mogelijk zouden verdwijnen. Voor hem een bron van ergernis, want die “leveren vervelend veel troep op”.