Positief nieuws over gemeentefinanciën

CASTRICUM – Gemeentes in Nederland  krijgen weer wat lucht.  Ook Castricum. Wethouder Wim Swart (CDA) liet weten dat Castricum 2016 afsluit met een positief saldo. “We kunnen terugkijken op een positief jaar. Dan bedoel ik cijfermatig, én ook wat doen voor onze inwoners. De gemeente is gezond”.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek zei eerder deze maand dat het beter gaat met gemeenten: “Voor het eerst sinds 1999 geven gemeenten minder uit dan ze ontvangen. Gemeenten haalden in 2016 gezamenlijk een positief saldo van inkomsten en uitgaven van 0,2 miljard euro. Gemeenten hadden voor 53,8 miljard euro inkomsten, terwijl ze 53,6 miljard euro uitgaven”.

Castricum heeft een positief resultaat van 1,2 miljoen. Het college stelt voor om een derde van dit bedrag (vier ton) over te hevelen naar de algemene reserve, twee keer meer dan eind vorig jaar verwacht. Swart: “Zo krijgen we weer vet op de botten”. Terwijl twee derde nog niet besteed is, maar wel noodzakelijk is – denk aan wegenbudget, onderhoud kerktorens, onderzoeksbudgetten – dus wordt waarschijnlijk dit jaar uitgegeven.

Een aparte vermelding in de jaarrekening is het resultaat op het sociale domein. Zoals meerdere gemeenten in de omgeving is er een overschot op dit thema. Dit bedraagt in Castricum voor 2016 ongeveer € 1,6 miljoen en wordt gestort in de reserve Sociaal domein, conform de afspraak met de gemeenteraad.

Het college biedt de jaarrekening aan de gemeenteraad aan, die er op donderdag 13 juli a.s. een besluit over neemt.