Geef uw mening over de kadernota

CASTRICUM – De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de kadernota 2018 op donderdagavond 1 juni aanstaande. Om 21.00 uur kunt u in de raadzaal van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 2018 en geeft richting aan het financiële beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft in deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed.
Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 1 juni, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. U kunt de kadernota hier vinden. De stukken vindt u in de vergaderkalender onder 1 juni 2017.
De gemeenteraad behandelt de kadernota op 22 juni 2017. Besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 29 juni 2017.
Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffie ( Vera Hornstra: 0251-661277 of Rosanne Slootweg 0251-661233. Of stuur een mail ).

Foto: Gemeente huis Castricum