Samenwerken in sport, cultuur en welzijn

CASTRICUM – Vertegenwoordigers van sport-, welzijn-, cultuur- en onderwijsinstellingen komen dinsdag 23 mei vanaf 19.00 uur samen in het gemeentehuis. Tijdens de bijeenkomst worden zij uitgedaagd om mee te praten en denken over hoe ook hun organisatie – met de activiteiten die zij aanbieden – kan bijdragen aan een van de doelen die de nota Publieke Bekostiging Castricum (PBC) stelt.

Het is van steeds groter belang dat iedereen kan bijdragen en meedoen in onze samenleving. Daarvoor zijn basisvoorzieningen nodig voor iedere inwoner, meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid, oog en ondersteuning voor talent, signaleren en tegengaan van eenzaamheid en hulp bij het meedoen.

Maatschappelijke organisaties die in Castricum actief zijn, zoals verenigingen, instellingen en organisaties voor sport, welzijn, cultuur en onderwijs, kunnen hieraan slim en effectief bijdragen. Door zelf goed en vernieuwend te kijken naar de doelgroep, maar vooral ook door slim samen te werken met andere instellingen. De gemeente kan met subsidies helpen (nieuwe) projecten mogelijk te maken.

Vorig jaar is hiervoor een begin gemaakt. Mensen van de genoemde instellingen kwamen samen en maakten een aanzet voor het vormen van een visie. Ideeën, aanvullingen en opmerkingen van destijds zijn inmiddels verwerkt. Na de zomer moeten de bevindingen in de praktijk worden gebracht.

Na de bijeenkomst, op 1 juni, volgt een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. Na de zomer wordt de strategienota inhoudelijk door de raad behandeld. Daarna worden de mouwen opgestroopt en met het plan van start gegaan.