Subsidie voor opruiming drugsafval

REGIO – Om illegaal gedumpt afval, afkomstig van de productie van synthetische drugs, op te ruimen en af te handelen heeft de provincie Noord-Holland een subsidie beschikbaar gesteld van € 18.707,33.

Dit geld is bedoeld om gedupeerden tegemoet te komen in de door hen gemaakte kosten. Per jaar vinden in Noord-Holland vinden er gemiddeld 4 drugsdumpingen plaats. In 2014: 4, in 2015: 8 en in 2016: 2. Op basis van de kosten die landelijk wordt uitgegeven voor het saneren van drugsafval is voor Noord-Holland dit toegekende bedrag vastgesteld.

Deze subsidieregeling helpt niet alleen de gedupeerden maar helpt de politie ook om over meer informatie te beschikken over illegaal dumpen van drugsafval. Daarom is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie, dat er bij de politie aangifte van de dumping gedaan moet worden.

Landelijk voert de provincie Noord-Brabant, voor alle provincies, de administratieve verwerking uit voor deze subsidieregeling. Dit betekent dat alle aanvragen bij de provincie Noord-Brabant moeten worden ingediend. Noord-Brabant toetst dus ook uw aanvraag. Als indiener ontvangt u, na goedkeuring, de subsidie van de provincie Noord-Holland.

Op de website www.noord-holland.nl kunt u voorlichtings filmpjes over dit onderwerp downloaden.