Gemeenten tekenen ‘Thuiszitterspact’ regio Noord-Kennemerland

REGIO – In de toekomst mag geen enkele jongere langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijs of zorg. Dat doel is ondergebracht in het ‘Thuiszitterspact’ dat is ondertekend door de gemeenten van Regio Noord-Kennemerland, voor 2020 en daarna.

In het ‘Thuiszitterspact 2017’ bundelen professionals van scholen, gemeenten, jeugdhulp- en zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de regio Noord-Kennemerland de krachten. In het plan staat het leerrecht van iedere jongere centraal.

Hoe dat in de praktijk precies wordt opgepakt, staat in een apart uitvoeringsplan. Daarin staan specifieke activiteiten en onderlinge afspraken voor preventie van thuiszitten, samenwerking met zorginstellingen en maatwerk.

Het regionale pact is de vertaalslag van het landelijke thuiszitterspact naar regionaal niveau.