Geld voor landschapselementen en bedreigde soorten

REGIO – Net als andere jaren stelt de provincie Noord-Holland via Landschap Noord-Holland geld beschikbaar om het landschap te verfraaien en een aantal bedreigde planten en dieren te beschermen. Het gaat om de Landschapselementenregeling (LER) en de Soortenregeling. Er is geld voor veel goede projectideeën.

De aard van het Noord-Hollandse landschap is per streek verschillend. Afhankelijk van de regio wordt het karakter bepaald door hagen, knotwilgen, boomgaarden, rietkragen, hooiland, duinrellen, hakhoutbosjes en windsingels.
Iedereen die iets aan herstel, aanleg of het wegwerken van achterstallig onderhoud wil doen, kan een aanvraag indienen, maar alleen voor het buitengebied in de provincie. Een mooi voorbeeld van gebruik van het geld uit de Landschapselementenregeling zien we op Wieringen. Daar werd rond een teruggebouwde authentieke wierschuur een struweelhaag en een boomgaard aangelegd. 
 
De provincie Noord-Holland biedt ook financiële steun om kwetsbare planten en dieren te helpen. Zo is er geld om wilde bijen waaronder hommels te helpen. Ze hebben het moeilijk door het ontbreken van voldoende voedsel en nestgelegenheid.
Voor de aanschaf van zaadmengsels, vaste planten, bomen en struiken voor wilde bijen, kunt u een bijdrage aanvragen. Ook een ijsvogelwand, broedgelegenheid voor zwaluwen en een broeihoop voor ringslangen kunnen bijvoorbeeld aangevraagd worden. Dit jaar zijn twee nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd: tapuit en argusvlinder.
 
Beide regelingen staan open voor particuliere grondeigenaren, agrariërs, belangenorganisaties, vrijwilligersgroepen en (historische) verenigingen. Bij de Soortenregeling kunnen ook gemeenten, waterschappen en bedrijven geld aanvragen.
 
Op www.landschapnoordholland.nl/bijdragen vindt u alle informatie over de bijdrageregelingen. Medewerkers van Landschap Noord-Holland kunnen ter plekke adviseren. De bijdrage is circa 75% van de totale kosten. Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een bijdrage of wilt u meer informatie? Kijk op de site of neem contact op met Anne Copier via 088-0064400.
 
Foto: De tapuit is dit jaar aan de soortenregeling toegevoegd. Foto is van Joke Huijser-Spekken.