Buurtproject ” Castricum in 1967 ” nu in Oosterbuurt

CASTRICUM – in het kader van haar vijftigjarig jubileum, zet de Werkgroep Oud-Castricum middels het buurtproject ” Castricum in 1967 ” iedere maand een buurt uit Castricum/Bakkum in de schijnwerpers. In de maand maart is het de beurt aan de Oosterbuurt, in combinatie met Molendijk-Zuid.

Op dinsdagavond 14 maart is er een vertelbijeenkomst bij basisschool Helmgras. Ger Foeken, voormalig hoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente Castricum, zal een korte introductie geven over de ontwikkelingen in de Oosterbuurt in 1967. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom en worden verzocht foto’s uit die tijd  mee te nemen. De vertelbijeenkomst begint om 20:00 uur.

Alle foto’s, die samen hopelijk een mooi tijdsbeeld opleveren uit de jaren ’60, zullen in de aula van de Helmgrasschool worden opgehangen. Op vrijdag 31 maart kan iedereen, tussen 15:00 en 17:00 uur deze foto’s komen bekijken. Dan kan men ook een stem uitbrengen op ” DE foto uit 1967 ” van de Oosterbuurt en Molendijk-Zuid. Foto’s kunnen ook worden doorgemaild naar: foto1967@oudcastricum.com, met toelichting, naam en telefoonnummer.

Foto: WOC ( Bouw van woningen aan Wayenburgh in 1967 )