Afsluitingen Ring Alkmaar Noord-Oost

REGIO – De provincie Noord-Holland voert van 27 februari tot en met juli 2017 groot onderhoud uit aan de Ring Alkmaar Noord-Oost (de N242 tot en met de N245 en de N508).

De asfaltlaag van de hoofdrijbaan, diverse op- en afritten en het fietspad langs de Westerweg (N242) wordt vervangen. Het groot onderhoud is bedoeld om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van de Ring Alkmaar Noord-Oost te verbeteren. De werkzaamheden kunnen voor ernstige hinder zorgen.

Van 27 februari tot en met juli wordt gefaseerd aan de Ring Alkmaar Noord-Oost gewerkt. De werkzaamheden en afsluitingen zijn in de avonden, nachten en weekenden om hinder zoveel mogelijk te beperken. Doordeweeks zijn er overdag geen afsluitingen.

De eerstkomende weekendafsluitingen zijn op 4 en 18 maart. De omgeving en weggebruikers worden voor aanvang van alle afsluitingen geïnformeerd.

Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/RingAlkmaar of Twitter (@ProvincieNH).