Fort bij Krommeniedijk wordt bewoonbaar gemaakt

REGIO – De restauratie van Fort bij Krommeniedijk is in volle gang. Er wordt gebouwd aan een nieuwe toekomst. Het fort is een belangrijk cultuurhistorisch monument in een prachtige landschappelijke omgeving.

Tijdens de restauratie wordt een woontrainingscentrum voor jong volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) gebouwd. Ook wordt er gewerkt aan een bezoekerscentrum over natuur en landschap in de Stelling van Amsterdam, een theeschenkerij en een ruimte voor de vrijwilligers van Landschap Noord-Holland.

Bij het plan zijn de De Heeren van Zorg en Stadsherstel Amsterdam betrokken. Landschap Noord-Holland werkt verder nauw samen met Amsterdam Museum en de provincie Noord-Holland voor de inrichting en de promotie van het bezoekerscentrum in het fort.

Vrijdag 15 april 2016 startte gedeputeerde Joke Geldhof symbolisch de restauratie. In april 2017 zal het fort tijdens een sneak-preview haar deuren openen. In het najaar van 2017 zal het hele fort klaar zijn en nemen de bewoners hun intrek.

Meer informatie: www.landschapnoordholland.nl