Biodiversiteit Noord-Holland in opgaande lijn

REGIO – De provincie Noord-Holland investeert veel in haar natuur. Om nauwkeuriger te weten hoe het met de natuur in Noord-Holland is gesteld is er een monitoringsprogramma ontwikkeld om dit te meten.

Het ontwikkelen van het Natuurnetwerk Nederland is een belangrijk onderdeel van het provinciaal natuurbeleid. Doel is om zoveel mogelijk natuurgebieden met elkaar te verbinden. Zo kunnen dieren zich veilig van het ene naar het andere gebied verplaatsen, krijgen (zeldzame) dieren een groter aaneengesloten leefgebied, kunnen ze beter voedsel en soortgenoten vinden en stijgen hun overlevingskansen. Ook planten kunnen zich verspreiden.

Dankzij natuurverbindingen en beschermingsmaatregelen voor bedreigde plant- en diersoorten en een schoner milieu zijn de slechtvalk, ooievaar, raaf, boommarter en eekhoorn in Noord-Holland teruggekeerd of groeit hun populatie weer. De otter is weer gesignaleerd, de das is weer een vaste inwoner van de provincie en er zijn steeds meer lepelaars.

Gedeputeerde Natuur, Adnan Tekin: “De cijfers laten zien dat de sterke neergang van vóór 1990 is gestopt. Dat is een pluim voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Maar dat is geen reden om achterover te leunen want we zijn er nog lang niet. Met onze provinciale aanpak werken we effectief en dat blijkt ook uit het evaluatierapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarom gaan we door met het aanleggen van het Natuurnetwerk, het investeren in onze natuurgebieden, en het beschermen van biodiversiteit.”