Aanpassing APV Heiloo: eenvoudiger en minder regels

REGIO – Heiloo wil haar algemene plaatselijke verordeningen afstemmen met Bergen, Uitgeest en Castricum zodat er voor de inwoners en bedrijven binnen de BUCH minder verschillen in de regels zijn.

Ook wordt het toezicht op deze regels eenvoudiger voor de politie en de Werkorganisatie BUCH.

Tijdens de twee informatieavonden hebben raadsleden van de 4 gemeenten aangegeven dat zij naast het verminderen van administratieve lasten en het voorkomen van strijd met hogere regelgeving voor veiligheid, het uiterlijk aanzien van de gemeenten en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners.

Daarom wil de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening APV regels schrappen, vereenvoudigen en zoveel mogelijk in overeenstemming brengen met de andere BUCH-gemeenten.

bron: BEAT FM, Omroep Heiloo