Verander de wereld en begin in Castricum

CASTRICUM – Trump is pas een paar dagen aan de macht als president van Amerika en er zijn allerlei zorgwekkende berichten in de krant te lezen. Ook in de verkiezingscampagnes in Nederland lijkt de focus niet te liggen op het welzijn van mensen en onze planeet. Je kunt er moedeloos van worden.

De Transitiebeweging in Castricum, gaat uit van de gedachte dat je altijd iets kunt doen aan de grote problemen in de wereld. Hoe klein of beperkt de activiteit ook lijkt in het begin. Iedere maand wordt daarom het Transition Town Café georganiseerd om ideeën op te doen voor positieve acties en die samen uit te werken. Tijdens het TT Café in februari wil de Castricumse afdeling proberen haar positieve resultaten te visualiseren, door kleine en grote acties en resultaten op te tellen.

TT Castricum bestaat uit een netwerk van Castricummers die aan de slag zijn om hun wonen, eten, werken en leven meer duurzaam, sociaal en lokaal te maken. Er wordt gewerkt met simpele oplossingen. Ieders kracht, inzet, wijsheid, creativiteit en ervaring is daarbij welkom en gewenst. Al meer dan 260 Castricummers ontvangen de TT nieuwsbrief. Als die allemaal iets kleins doen, wordt dat al snel heel groot! Dat betekent dat heel veel mensen in Castricum ontwikkelaars zijn van een positieve toekomst. En daar kunnen er altijd meer bij!

Wilt u meedoen? U bent welkom in het TT Café op vrijdagavond 3 februari van 19.00 tot 21.00 in ClubMariz aan de Dorpsstraat 72 in Castricum. De entree is gratis. Consumpties voor eigen rekening.

foto: Politiek TT Café van 7 maart 2016