Samenwerken aan veilige scholen in de regio

REGIO – Veiligheid op school krijgt een extra impuls. De scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeenten Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Castricum en de politie bevestigen hun samenwerking met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘VIOS’. Het samenwerkingsverband VIOS staat voor Veiligheid in en om school.

De samenwerking is gericht op het vergroten en waarborgen van een veilig klimaat in en rondom scholen in de regio Kennemerland. Een veilige school is een school waar men elkaar respecteert en waar leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien Een veilige school stimuleert jongeren om hun schoolcarrière af te maken en om zich later optimaal verder te ontplooien in de maatschappij.

Leerlingen, docenten, onderwijs ondersteunend personeel en ouders dragen bij aan die veiligheid. Ook de omgeving rondom een school is gebaat bij een veilige school. Hierbij spelen de politie en gemeente en belangrijke rol.

VIOS is een samenwerkingsverband tussen gemeentes (Castricum, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest), scholen (Bonhoeffercollege, Jac. P. Thijsse college, Kennemer college, Clusius college en ROC NOVA college Beverwijk) en de politie Noord-Holland. Het is opgericht om een actiever veiligheidsbeleid op te zetten.

Als speerpunten voor de komende tijd zijn gekozen:

-Veilig gebruik van sociale media;
-Aandacht voor de omgeving van school;
-Verminderen van alcohol- en drugsgebruik door jongeren;
-Loverboys;
-en het oefenen voor calamiteiten.

Meer informatie: www.castricum.nl
bron en foto: gemeente Castricum