Noord-Holland onderzoekt economische kansen zeewier

REGIO – Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en energiedragers.

De provincie Noord-Holland laat onderzoeken waar in Noord-Holland de grootste kansen liggen voor zeewier. Economische ontwikkelingen worden onderzocht en er wordt gekeken hoe kansen zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden om investeringen en economische activiteiten in deze sector naar Noord-Holland te krijgen.

Noord-Holland is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van zeewier. De ligging aan de Noordzee en de Waddenzee is zeer gunstig; zowel de luwte van de Waddenzee als de ruimte op de Noordzee maken het mogelijk om pilots en demonstratieprojecten op te zetten. Daarnaast zijn er veel partijen die de ontwikkelingen in de zeewierketen verder kunnen brengen.

De provincie trekt 300.000 euro uit voor het onderzoek dat een looptijd heeft van 1,5 jaar. De eerste fase start nu in januari 2017. Met deze opdracht geeft de provincie invulling aan de motie die Provinciale Staten aannam in november 2015 om alle kansen die zeewier biedt te benutten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR).

Meer informatie: www.noord-holland.nl