Reminder: Praat mee over verkeersveiligheid

CASTRICUM – Hoe kan het verkeersveiliger op De Bloemen, Laan van Albert’s Hoeve en C.F. Smeetslaan? De gemeente heeft plannen om de inrichting aan te passen om de veiligheid voor fietsers te vergroten en het naleven van de maximum snelheid te bevorderen.

Op De Bloemen en de Laan van Albert’s Hoeve en het meest oostelijke deel van de C.F. Smeetslaan geldt al bijna 20 jaar een maximum snelheid van 30 km per uur. De wegen zijn hier echter niet op ingericht. Het gevolg is dat maar weinig automobilisten de maximum snelheid naleven. Dat levert onveilige situaties op. Bewoners vragen al langere tijd om maatregelen. De gemeente wil de wegen daarom aanpassen.

Iedereen is welkom op de informatieavond op dinsdag 17 januari, van 19.30 tot 21.00 uur in Raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. De gemeente bespreekt met u de knelpunten en mogelijke oplossingen.

Op www.castricum.nl/praatmee vindt u meer informatie over de plannen en werkzaamheden. Hier kunt u tot 29 januari 2017 reageren op het voorlopige ontwerp. Ook kunt u reageren op de reactie van anderen.