Middag vol herinneringen in Bakkum

BAKKUM – Zowel Stichting Oud-Castricum als kunstenaarsvereniging Perspectief bestaan dit jaar 50 jaar. Het in Bakkum gesitueerde gebouw van de voormalige “School met den bijbel” en de latere “Duinrandschool” doet tegenwoordig dienst als atelier van Perspectief.

In het kader van beide jubilea is er vrijdag 10 februari ’s middags om 13.30 uur gelegenheid voor alle oud-leerlingen, oud-leerkrachten, buren en andere belangstellenden om herinneringen op te halen. Deze gratis toegankelijke middag staat onder leiding van filmmaakster en docente geschiedenis Pauline van Vliet.

Gestart wordt met een korte voorstelling door oud-leerling Joke Schilling. Begeleid door een gitarist kunt u genieten van haar korte conference vol herinneringen aan haar lagere schooltijd. Het vroegere Hoofd der School, meester Bosch, komt ter sprake evenals pastoor de Wit met zijn Fordje, het dansen bij Borst en vele andere onderwerpen.

Daarna is er gelegenheid om samen herinneringen op te halen. Heeft u nog foto’s van vroeger, neem ze gerust mee.
Graag tijdig opgeven bij Joanne Vetter, tel 0251-65 51 83 of per mail: joanne_vetter@hotmail.com.

Als u problemen met vervoer heeft, meld dat dan ook. Dan wordt u opgehaald. Kort vóór 10 februari krijgt iedereen die zich heeft aangemeld nog een berichtje van Perspectief.