Bijeenkomsten Deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten

REGIO – Op 24 en 26 januari vinden twee bijeenkomsten over ‘Aangepast Sporten in de Regio Alkmaar’ plaats.

De bijeenkomsten zijn gratis en bestaan uit verschillende presentaties en een interactieve sessie, die ingaan op het belang van sport voor mensen met een beperking. De organisatie is in handen van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo en Langedijk.

Dinsdag 24 januari kunt u van19.00 tot 22.00 uur terecht in Sportcomplex De Meent in Alkmaar. Op donderdag 26 januari van 13.30 tot 16.00 uur is de voorlichting in het gemeentehuis van Castricum. Het belang van sport voor mensen met een beperking en de koppeling met het lokale werkveld staat centraal. Er komen interessante sprekers aan het woord.

Medewerkers van Sociale Teams, zorginstellingen, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en verenigingsondersteuners van sportverenigingen (met of zonder aanbod voor mensen met een beperking), ambtenaren Sport, Wmo-consulenten en andere belangstellenden zijn welkom. Voor verenigingen en sportaanbieders worden er in het voorjaar aparte bijeenkomsten georganiseerd.

U kunt zich tot 20 januari aanmelden of meer informatie opvragen door een e-mail te sturen aan aangepastsporten@alkmaarsport.nl, t.a.v. Pascale de Hoogh, coördinator aangepast sporten Regio Alkmaar. Vermeld in uw e-mail bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.