Voortgang bouw toren Papenberg

CASTRICUM – Vanuit de taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten van de werkgroep Oud-Castricum is jarenlang geijverd voor herstel van het oorspronkelijke weidse uitzicht vanaf de Papenberg. Dat volgehouden initiatief heeft een fraai resultaat opgeleverd.

Na intensief overleg met een aantal belanghebbende groeperingen heeft PWN namelijk besloten dat er een uitkijktoren komt op de Papenberg onder de voorwaarde dat een deel van deze investering door anderen wordt gedragen. Ook is de voorwaarde gesteld dat het huidige toegangspad boven op het speelduin naar het plateau op de Papenberg wordt afgesloten. In plaats daarvan wordt een trap aangelegd vanaf het pad Onderlangs naar het plateau.

Er is een hoogtemeting gedaan waaruit blijkt dat de toren een minimale hoogte zal moeten hebben van 6 a 7 meter om 360 graden rond te kunnen kijken. Voorts worden er nog onderzoeken gedaan op broedvogels en of de aanleg van de trap door het bos nog significante aantasting kan veroorzaken.

In de loop van de jaren is er heel veel zand naar beneden gelopen waardoor de tankmuur (gemeentelijk monument) onderaan het speelduin bijna uit het zicht is verdwenen en het pad Onderlangs daar ruim een meter hoger is komen te liggen.
Het pad zal verlaagd worden en de muur weer in het zicht gebracht door het zand naar boven te transporteren om daarmee de eroderende kop van het speelduin te herstellen. Ook de duinbeek op de grens van het Vitesseterrein en het pad Onderlangs zal worden hersteld en daarbij voor de flora en fauna worden geoptimaliseerd. De voor het grootste deel verlaten tuingrond aan het pad Onderlangs nabij de Beverwijkerstraatweg zal omgevormd worden in natuur.

Het streven is dat de plannen begin 2018 gerealiseerd zijn.

Foto: Zicht op station en Puikman vanaf de Papenberg omstreeks 1960

Bron van foto en artikel: website Werkgroep Oud-Castricum.