Archeologisch onderzoek levert oude greppels op

CASTRICUM – Archeologisch onderzoek aan de oostkant van de A9, op grondgebied van de gemeente Castricum, heeft hoofdzakelijk greppels opgeleverd uit de Romeinse tijd die te maken hebben met het (agrarisch) gebruik van het land. Een enkele greppel bleek zeer lang en zal om een groot perceel hebben gelegen.

Het meest interessant is de vondst van een grote complete pot die waarschijnlijk met opzet in een greppel is begraven of achtergelaten. Het gaat vrijwel zeker om een rituele begraving waarbij de pot gevuld zal zijn met kruiden of voedsel.

Dergelijke vondsten uit deze periode zijn vrij veel gedaan. Het meest in oude waterputten en in speciale kuilen die ook andere objecten bevatten zoals botten (met name dierenschedels) en takken.

Er komt ook nog een onderzoek aan de westkant van de A9 op het grondgebied van de gemeente Heiloo. Dat kan interessant worden, want in 1992 zijn daar sporen uit de Romeinse tijd gevonden (bron: Mark van Raaij).