Waternet, PWN en Natuurmonumenten winnen Best Practice Trophy

REGIO – Van 25 tot 27 oktober vond in Ierland de Tweede Atlantische Natura 2000-seminar plaats. Per lidstaat worden 10 deskundigen afgevaardigd. Luc Geelen van Waternet was gevraagd om een lezing te verzorgen over duinbeheer en een workshop voor te zitten. De verrassing was groot toen tijdens de kennismarkt Geelen naar voren geroepen werd om een grote beker in ontvangst te nemen.

Waternet werd samen met PWN en Natuurmonumenten geëerd voor hun gezamenlijke inspanningen om de met de LIFE projecten opgedane kennis en ervaringen met het beheer en herstel van duinhabitats breed te delen. Er was veel waardering voor de herstelstrategie waarbij invasieve exoten grootschalig gifvrij bestreden worden, dynamiek in duinen hersteld wordt en locaal waar nodig kleinschalig maatwerk wordt geleverd via mozaiekbeheer.

Meer informatie: www.pwn.nl