Verslagen Publieke Bekostiging Gemeente

CASTRICUM – De gemeente subsidieert instellingen voor sport, welzijn, cultuur en onderwijs. Maar welke steun geeft de gemeente nog meer? Hoe verhoudt die steun per sector zich tot de andere? Worden de juiste voorzieningen van geld voorzien? Is steun altijd zichtbaar?

De gemeente wil in kaart brengen wat zij precies levert en of daar onderling grote verschillen in zijn. Naast subsidies steunt de gemeente maatschappelijke en sociale instellingen ook in de vorm van accommodaties of andere faciliteiten. Steun die niet altijd goed zichtbaar is.

Zouden bijvoorbeeld sport- en ouderenverenigingen er wat aan hebben als ouderen hun activiteiten organiseren bij sportaccommodaties? Kan dat gezamenlijk gebruik dan tegen lagere kosten? Er is dus heel veel uit te zoeken en te bespreken.

In oktober 2016 zijn de eerste bijeenkomsten over publieke bekostiging geweest voor de sectoren sport, welzijn en cultuur. De verslagen kunt u terugvinden op: www.castricum.nl