8.100 extra woningen nodig in Zuid-Kennemerland en IJmond

REGIO – Tot 2020 zijn er in Zuid-Kennemerland en IJmond ca. 8.100 woningen netto extra nodig. Om dit te realiseren zijn er 25 ambities en afspraken gemaakt in het regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020.

Dit actieprogramma maakt duidelijk hoe er voor gezorgd kan worden dat iedereen die dat wil in deze regio kan wonen. Voor de uitvoering van dit actieprogramma stelt de provincie Noord-Holland 1,5 miljoen euro beschikbaar.

De 8.100 woningen worden vooral gebouwd binnen het aanwezige stedelijke gebied of door lege panden te transformeren tot woningen. De gemeenten en de provincie Noord-Holland willen de sociale huurwoningen handhaven op het niveau van 2015 (64.000 woningen) en woningen verduurzamen en bouwen in de buurt van openbaar vervoer knooppunten. Bovendien willen zij zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt, zodat meer mensen wonen in een huis dat past bij hun inkomen, levensfase en woonwensen.

Dit programma is een gezamenlijk product van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort en de provincie Noord-Holland. Een breed samengestelde klankbordgroep, bestaande uit huurdersvertegenwoordiging, ontwikkelaars, corporaties, duurzaamheidspartijen en zorgaanbieders, heeft de opstellers gevraagd en ongevraagd advies gegeven.

Het provinciaal woonbeleid kunt u inzien op: www.noord-holland.nl