PWN breidt grondgebied uit

REGIO – Onlangs heeft de overdracht van het Vafamil-terrein (Vakantie Faciliteiten Militairen) aan de Zeeweg in Overveen plaatsgevonden. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft alle eigendomsrechten overgedragen aan PWN.

Het duingebied rond het campinggebied wordt al jaren door PWN beheerd. PWN wil natuur in haar gebied in ere herstellen en uitbreiden om haar waterbronnen te beschermen en om de natuur efficiënter te kunnen beheren.

De afspraak die met de campingstichting is gemaakt is dat het terrein zal worden teruggegeven aan de natuur en dat na 10 jaar op dit terrein geen camping meer aanwezig zal zijn. Het wordt dan alleen een natuurgebied, net zoals het duingebied er omheen.

Colette Kock, voorzitter van de Stichting Zeeweg 71: “Wij wilden uiteraard graag de natuurcamping behouden. Uiteindelijk is in goed overleg met PWN besloten dat wij nog tot en met 2025 van het terrein gebruik mogen maken. Wij gaan in die tijd nog ten volle genieten van deze prachtige plek!”

Voor het broedseizoen 2017 wordt het terrein opnieuw ingedeeld. Het begrazingsgebied van PWN wordt uitgebreid en grote delen van de seizoenscamping worden aangewezen als natuurgebied. De provincie draagt financieel bij aan de noodzakelijke werkzaamheden.