Training Effectief besturen vrijwilligersorganisaties

CASTRICUM – Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum organiseert een workshop Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties. Thema is het versterken van bestuursvaardigheden, voor een toekomstbestendige organisatie.

Van bestuurders van een vrijwilligersorganisatie of een vereniging wordt veel verwacht. Het bestuur is immers een belangrijke motor in de organisatie. Er dienen veel afwegingen en keuzes gemaakt te worden door bestuurders, met als doel een goed functionerende organisatie. Maar hoe wordt dat bereikt?

De training is geschikt voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties of voor hen die zich oriënteren op een toekomstige taak als bestuurder van een vrijwilligersorganisatie.

De cursus wordt gegeven op maandag 7 en 14 november van 19.45 tot 22.00 uur. Aanmelden kan bij Welzijn Castricum, telefoon 0251 65 65 62 of per mail: info@welzijncastricum.nl

De kosten bedragen € 10,-. Een reader maakt deel uit van de training

foto: Marine Sportvereniging Zeemacht