Symposium over slim omgaan met afval

CASTRICUM – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een hoeksteen van de Ondernemersvereniging Castricum. Het eerste wapenfeit van de speciale commissie daarvoor is het symposium ‘Slim omgaan met afval’.

Maarten Nijman, coördinator van de MVO commissie, licht toe: ‘Het is heel goed om met zoveel mogelijk ondernemers en andere belangstellenden na te denken hoe we slimmer met afval om kunnen gaan, en er zelfs geld voor kunnen vragen. Ik ben dan ook heel blij met de komst van gastspreker Jan Henk Welink van de TU Delft. Als je zijn ideeën en suggesties hoort, denk je onmiddellijk waarom heb ik dat niet veel eerder gedaan’.

Op het symposium komen vragen aan de orde als: wat doe je nu met afval en wat zou er beter kunnen? Het symposium wordt gehouden op 21 september in het gemeentehuis van Castricum.

Het symposium is voor iedereen vrij toegankelijk. Wel wordt iedereen gevraagd om zich vooraf aan te melden bij info@ovcastricum.nl.