Wilt u geheimhouding van uw persoonsgegevens

CASTRICUM – De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wilt u niet dat bepaalde instanties uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen opvragen? Dan kunt u vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

De gemeente zorgt altijd voor geheimhouding van uw gegevens als u daarom vraagt. Behalve als bepaalde overheidsinstellingen uw gegevens opvragen. Dan is de gemeente verplicht uw gegevens te geven.

Meer informatie: www.castricum.nl