College: ‘extra inspanning duurzaamheid noodzakelijk’

CASTRICUM – Het college van burgemeester en wethouders vindt dat een extra inspanning noodzakelijk is om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Het is hoogst twijfelachtig of de doelstellingen gehaald worden.

Op termijn wil de gemeente Castricum een energieneutrale gemeente worden. Zo ver is het nog lang niet. Het concrete doel is in 2020 een CO2-reductie van 20% ten opzichte van 2008. Tot 2015 is gekozen voor een reductie van broeikasemissies met 15%. Met het huidige budget, 8000 euro per jaar, is het maar de vraag of die doelstellingen gehaald worden.

Het college stelt daarom voor om extra gelden ter beschikking te stellen. De gemeenteraad heeft al eens 90.000 euro in een reserve gestopt om het duurzaamheidsprogramma een impuls te geven. B&W stelt nu voor dat geld in drie jaar tijd te gebruiken, plus nog eens zo’n 50.000 euro. 

Het college constateert dat burgers duurzaamheid in grote mate omarmen. ‘Ons college is van mening dat de huidige situatie volop kansen biedt, mede omdat het behalen van gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen voornamelijk afhankelijk is van de inzet van partners in het veld en uiteraard van inwoners in Castricum,’ schrijft het college. Zo wordt er bijvoorbeeld met diverse partners samengewerkt om huizen te verduurzamen en wordt er in regionaal verband gewerkt aan het realiseren van een windturbine.

Het duurzaamheidsuitvoeringsprogramma is opgesteld in samenspraak met de lokale energiecoöperatie CALorie. Deze organisatie wordt nu nog gerund door vrijwilligers, de gemeente bemerkt dat de coöperatie bijna aan de grens zit van wat van vrijwilligers gevraagd kan worden. Door professionalisering, zullen ledenwerving en projecten uiteindelijk genoeg inkomsten genereren.

Het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt donderdagavond besproken in een gemeenteraadscarrousel. De behandeling ervan is rechtstreeks te volgen op Castricum105, vanaf 21:15 uur.