Maatregelen tegen wateroverlast

CASTRICUM – Door klimaatverandering krijgt men steeds vaker te maken met zwaardere buien. Waar blijft al dat regenwater? Wat kunt u doen tegen wateroverlast?

Van oudsher liggen er nog veel gemengde rioolstelsels in gemeenten, waarbij het afvalwater en regenwater gezamenlijk in één buis worden afgevoerd. Rioolgemalen voeren dit verder af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij hevige neerslsag is de afvoercapaciteit onvoldoende. Via een wateroverstort wordt overtollig water geloosd op oppervlaktewater (sloten, kanalen). Dit voorkomt dat het riool overstroomt in de woningen of dat water lang op straat blijft staan. Nadeel is dat (verdund) afvalwater direct op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Extreme neerslag vraagt om nog meer maatregelen. Daarom leggen gemeenten waterbergingen aan op laaggelegen locaties die snel onderlopen. Dat kan een verlaagd speelveld zijn of een parkeerterrein. Zo’n waterberging scheelt wateroverlast op andere plekken. Maar bij extreme regen is wateroverlast nooit helemaal te voorkomen.

U kunt wateroverlast helpen voorkomen door uw tuin niet helemaal te verharden, waardoor regenwater in de grond kan zakken. Wilt u toch (veel) bestrating in uw tuin, leg dan infiltratievoorzieningen (bijvoorbeeld grind) aan, zodat regenwater in de tuin opgevangen kan worden. Als uw huis op dezelfde hoogte of lager ligt dan uw tuin, kan water bij extreme regen naar binnen stromen.

Een huiseigenaar moet zelf voor een waterdicht huis zorgen, ook aan de onderkant. De gemeente heeft een coördinerende rol bij grondwaterproblemen. Heeft u (grond)waterproblemen, bijvoorbeeld in de vorm van schimmelvorming op de binnenmuur? Neem dan contact op met de gemeente.

Op www.riool.info staat meer informatie over klimaatverandering en regenwateroverlast. Wilt u informatie over de riolering in uw straat? Of over waterproblemen in de buurt? Neem dan contact op met de gemeente.