Gemeenteraad wil tijdelijke sociale huurwoningen

CASTRICUM – Een meerderheid van de gemeenteraad wil graag tijdelijke sociale huurwoningen voor jongeren.

CKenG, CDA, de VrijeLijst, SP en de PvdA steunden donderdagavond een motie die het college daartoe opdracht geeft. De tijdelijke woningen zouden verplaatsbaar moeten zijn en worden gerealiseerd op braakliggend terrein. Volgens de raadsmeerderheid zijn deze woningen nodig omdat het voor jongeren tot 26 jaar moeilijk is om een sociale huurwoning te kunnen krijgen en er weinig doorstroming is. Ook is de benodigde inschrijftijd lang.

De contracten zouden maximaal vijf jaar moeten duren, na die tijd zou een jongere terecht moeten kunnen in een vaste sociale huurwoning. De inschrijftijd bij woningcoörporatie KennemerWonen zou tijdens het tijdelijk huurcontract gewoon moeten doorlopen, waardoor het echt als noodvoorziening gezien kan worden.

Na afloop van de termijn zou de woning beschikbaar moeten worden voor een volgende jongere, al dan niet op een andere plek.

Kritiek was er ook op de motie. GroenLinks waarschuwde ervoor dat het realiseren van tijdelijke huurwoningen de druk om permanente, duurzame huurwoningen zou kunnen wegnemen. Het college van burgemeester en wethouders had, vooruitlopend op de motie, al een onderzoek aangekondigd naar tijdelijke sociale huurwoningen. De resultaten van dat onderzoek zullen met de gemeenteraad worden gedeeld.

Op de foto: een voorbeeld van een tijdelijke sociale huurwoning van bouwbedrijf Heijmans, het voorbeeld wordt ook door de initiatiefnemers genoemd.